Openingstijden van 7.30-17u | T: +31 (0)73-6.24.24.24

Raam
Insectenwering
Bettio
IJzerwaren
Artiteq
ELement

Disclaimer

Schadébo B.V. statutair gevestigd in Waalwijk, bij de KvK te 's-Hertogenbosch geregistreerd onder nummer 16041966; BTW nr. NL005491356B02.

Adres:
Schadébo BV.
Gompenstraat 39
5145 RM  Waalwijk

Tel: +31(0)73-6.24.24.24
Web: www.schadebo.nl
E-mail: sales@schadebo.nl

Schadébo B.V. heeft de inhoud van deze internetsite met zorgvuldigheid samengesteld en probeert deze actueel te houden. De informatie op de website dient echter enkel en alleen als niet bindende, algemene informatie. Schadébo B.V. geeft geen garantie voor de actualiteit, correctheid en volledigheid van de getoonde informatie en prijzen of voor een storingsvrije en correcte weergave en werking van de website zelf. Bovendien wijst zij erop dat getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid, daar dit per computer of printer kan verschillen; kleuren dienen dan ook ter indicatie. Daarnaast neemt Schadébo B.V. geen enkele verantwoording betreft de inhoud van websites van derden waarnaar/waarvan verwezen of gelinkt wordt; zij staat niet in voor de inhoud of de kwaliteit van eventueel aangeboden producten of diensten. Verwijzingen cq links naar websites die niet door Schadébo B.V. worden onderhouden, hebben slechts een informatief karakter; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Schadébo B.V. sluit tevens zijn aansprakelijkheid betreffende het downloaden van bestanden, die door Schadébo B.V. digitaal worden aangeboden, uit voor schade die is of dreigt te worden toegebracht.

Als gebruiker van deze website zal u Schadébo B.V., diens werknemers, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Door het gebruik van de webpagina van Schadébo B.V. stemt u in met deze disclaimer. Voor het aanbod van derden kunnen afwijkende regels gelden, met name met betrekking tot gegevensbescherming. Schadébo B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit in diens aanbiedingen en prestaties.

© Schadébo B.V., augustus 2023, alle rechten voorbehouden.
Niets van onze website mag op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming vooraf van Schadébo B.V. Lay-out, teksten, afbeeldingen, foto's, grafieken, downloads en video’s op de website van Schadébo B.V. zijn auteursrechtelijk beschermd.

Disclaimer / Copyright 2023